คำแนะนำสำหรับตลาด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ขอประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับตลาด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-6100 โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15