ขอประชาสัมพันธ์ “โครงการ”เราชนะ”

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริการส่วนตำบลไร่มะขาม ขอประชาสัมพันธ์ “โครงการ”เราชนะ” ประชาชนตำบลไร่มะขามท่านใด ที่สงสัยและไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-6100 โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15