ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม พร้อมทีมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามลงพื้นที่ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการฉีดทำความสะอาดถนนบริเวณพื้นที่ตำบลไร่มะขาม  เพื่อความปลอดภัยของประชาชน สร้างความประทับใจให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-6100 โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15