มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นางอุปสรา คชพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีนายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม นายสมศักดิ์ กลั่นกลิ่น รองนายกฯ นายสมศักดิ์ ร้อยแก้ว เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาฟ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-6100 โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15