โครงการรณรงค์เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม


วันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม มอบหมายให้นายสมศักดิ์ กลั่นกลั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เป็นตัวแทนพิธีเปิดโครงการรณรงค์เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ประจำปี 2564 โดยมีนายอิทธิพล นาคเนียม นักจัดการงานทั่วไป กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายสังวาล สะอาดนัก เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-6100 โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15