โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบต.ไร่มะขาม ประจำปี 256

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบต.ไร่มะขาม ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวดวงรัตน์ ยอดหอม ท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้โครงการฯ ดังกล่าว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-6100 โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15