โครงการ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม


นายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เป็นประธานพิธีเปิด  โครงการ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564  โดยมีนายอาคเนย์ กายสอน ประธานโครงการสตรองจิตพอเพียงด้านทุจริต จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้โครงการฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา  09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-6100 โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15