ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านฝั่งห้วย(e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านฝั่งห้วย ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (จากบ้าน ด.ต.ธวัชชัย แก้วโกศล ถึงบ้าน นางบุปผา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2563 ณ ถนนเลียบห้วย หมู่ที่ 5 บ้านฝั่งห้วย ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-6100 โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15