ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 เชื่อม ม.8

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 เชื่อม ม.8

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-6100 โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15