รายงานติดตามผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 20 results.
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization