ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 5 results.
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization