องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ 0-3258-6100 โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization